top of page
IGCSE Group Lessons Poster.jpg

  Cambridge IGCSE, 14-16 yaşındaki öğrenciler için dünyanın en popüler uluslararası müfredatıdır ve küresel olarak tanınan ve değer verilen Cambridge IGCSE niteliklerine yol açar. Cambridge Ortaokul 2 aşamasının bir parçasıdır.

    Dünya çapındaki okullar, Cambridge International AS ve A Levels ve Cambridge Pre-U dahil olmak üzere Cambridge Advanced aşamasına ve ayrıca diğer ilerleme rotalarına mükemmel hazırlık sağlayan Cambridge IGCSE'nin geliştirilmesine yardımcı olmuştur. Bu seviyedeki öğrenciler için uluslararası eğitimin en iyilerini içerir. Değişen ihtiyaçlar doğrultusunda gelişir, düzenli olarak güncellenir ve genişletilir. Cambridge IGCSE öğretmenleri, konu uzmanlarından mükemmel kaynaklar, eğitim ve tavsiyeler alabilir.

   Cambridge IGCSE, öğrenmeye yönelik öğrenci merkezli ve sorgulamaya dayalı yaklaşımları teşvik eder. Öğrencilerin yaratıcı düşünme, sorgulama ve problem çözme becerilerini geliştirerek öğrencilere eğitimlerinde bir sonraki aşama için mükemmel bir hazırlık sağlar. Okullar bir çekirdek müfredat oluşturabilir, bunu öğrencilerine uyacak şekilde genişletebilir ve müfredatlar arası bakış açıları sunabilir. Açıkça tanımlanmış öğrenme sonuçları ve içeriği, Cambridge IGCSE'nin diğer müfredatlarla uyumlu olduğu ve uluslararası düzeyde alakalı olduğu ve farklı ihtiyaçlara ve kültürlere duyarlı olduğu anlamına gelir.

  SpeekBox'ın amacı, Türkiye ve KKTC'deki öğrencilerin bu alanlarda başarılı olmalarına yardımcı olmak için uygun İngilizce eğitimi vermektir. 

Daha detaylı bilgi için aşağıdaki İngilizce dokümanı imceleyebilirsiniz.

 

SpeekBox

bottom of page